Turbo 3000D Sae 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ TURBO 3000D SAE 15W-40

Thành phần: Dầu gốc khoáng
Quy cách đóng gói: 

  • Can: 4L, 5L, 20L
  • Phi: 60L, 208L, 1000L

-    Chống lại oxy hóa dầu cao, khả năng thấm hút cao
-    Khả năng chống lõa hóa dầu tuyệt hảo
-    Chống tràn an toàn thậm chí trong cả những rãnh dầu
-    Sự lựa chọn lý tưởng cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất
-    Kéo dài chu kỳ thay dầu giúp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên

Các thông số kỹ thuật:

Các chỉ số

Cô đặc ở 15 oC

Bôi trơn ở

100 oC

Màu sắc

Điểm đông đặc

Bôi trơn/ mục lục

Thử nghiệm DIN

EN ISO 12185

DIN 51562

Không màu

DIN ISO 2909

DIN ISO 3016

Đơn vị

Kg/m3

mm2/s

-

oC

VI

Giá trị

874

14.1

Nâu/ vàng

-42

144

02253.701.290