Dầu cầu

DẦU CẦU 80W-90: 20L, 60L, 280L
DẦU CẦU 85W-140: 20L, 60 L, 208L

DẦU CẦU 80W-90

 

API GL5

 

Phạm vi sử dụng:

  • Dùng cho các hệ thống truyền động Hypoid, làm việc ở tốc độ cao với moment quay thấp.
  • Hệ truyền động có tải trọng va đập trên bánh rang truyền động, hoạt động ở tốc độ trượt cao

Đặc tính:

  • Điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn so với GL4
  • Phụ gia chống kẹt xước chứa phosphor và lưu huỳnh

DẦU CẦU 85W-140

 

API GL5

 

Phạm vi sử dụng:

  • Dùng cho các hệ thống truyền động Hypoid, làm việc ở tốc độ cao với moment quay thấp.
  • Hệ truyền động có tải trọng va đập trên bánh rang truyền động, hoạt động ở tốc độ trượt cao

Đặc tính:

  • Điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn so với GL4
  • Phụ gia chống kẹt xước chứa phosphor và lưu huỳnh
02253.701.290