DẦU THỦY LỰC HLP 68

Dầu thủy lực HLP 68 Quy cách: 20/60/208 lít
 

GNY: 1.500.000 VNĐ/ Can 20 lít
GNY: 4.000.000 VNĐ/ Phi 60 lít
GNY: 13.650.000 VNĐ/ Phi 208 lít

Đối với các thiết bị thủy lực vận hành ngoài trời quanh năm, chúng tôi đảm bảo rằng hệ thống dầu thủy lực của chúng tôi có thể đáp ứng được mọi điều kiện thời tiết

Các thông số kỹ thuật

Giá trị nổi bật dành cho các sản phẩm công nghệ cao

Dầu thủy lực theo DIN 515224, mục 2

HLP 10

HLP 22

HLP

32

HLP 46

HLP 68

HLP 100

HLP 150

Đặc điểm

Thử nghiệm dưới

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

Bôi trơn

40 oC

DIN 51562

mm2/s

10

22

32

46

68

100

150

100 oC

DIN 51562

mm2/s

2.6

3,4

5,3

6,7

8,5

11,2

14,8

Cô đặc ở 15 oC

DIN 51757

Kg/m3

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

0.885

0.888

Điểm cháy

DIN ISO 2592

oC

≈ 170

≈ 170

>175

>185

>195

>205

>215

Bôi trơn/ mục lục

DIN ISO 2909

VI

-

>95

>95

>95

>95

>95

>95

Điểm đông đặc

DIN ISO 3016

oC

-33

-24

-21

-18

-15

-12

-12

02253.701.290