Dầu phanh

BRAKE FLUID DOT 5.1 : 0,25 L, 1L
BRAKE FLUID DOT 4    : 0,25L, 1L

BRAKE FLUID DOT 5.1 BRAKE FLUID DOT 4

Quy cách đóng gói: 0,25, 1L 
Thông số kỹ thuật: API CC-4:GI4 80W,ACEA:E3
Khuyến cáo sử dụng: MB228.1;John Deere j20C
MAN 271; Allison C-4
Thực nghiệm bởi : DIN 51524-3 HVLP(D) :John Deere J27
Ghi chú: Xem thêm tài liệu chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng từ nhà sản xuất

Quy cách đóng gói: 0,25, 1L 
Thông số kỹ thuật: API CC-4:GI4 80W,ACEA:E3
Khuyến cáo sử dụng: MB228.1;John Deere j20C
MAN 271; Allison C-4
Thực nghiệm bởi : DIN 51524-3 HVLP(D) :John Deere J27
Ghi chú: Xem thêm tài liệu chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng từ nhà sản xuất

 

Downloads:

Produktinformationen (PDF-Download)


02253.701.290